با دين و دانش در مسير تعالي


با توكل بر خدا ، تلاش و كوشش، همگي كاركنان ،معلمين، دانش آموزان و اوليا دست به دست هم مي دهيم تا با همفكري و مشاركت با يكديگر مدرسه اي آباد داشته باشيم و در مسير تعالي گام برداريم و مي خواهيم به اهداف والاي تعليم و تربيت آموزش و پرورش برسيم. اين تفكر را داريم كه مدرسه خانه ي دوم ماست و مانند يك خانواده در كنار يكديگر با نشاط و شادي زندگي مي كنيم. "مديريت دبستان هوشمند ميلاد يك"

Get Adobe Flash player
Copyright © 2016 دبستان هوشمند ميلاد يك  Rights Reserved.